Hur registrerar man ett kennelnamn?

register a kennel nameAtt registrera sitt kennelnamn leder till att man får en viss kvalitetsstämpel när det gäller uppfödning av hundar. Registreringen leder till att varje uppfödare har ett eget kennelnamn som har ett visst prefix framför hundens namn. Detta syns i själva registreringsbeviset. Här följer en beskrivning av hur man steg för steg registrerar sitt kennelnamn.

Ifyllnad av blanketter samt betalning

Tänk väl igenom vad som kommer att användas som kennelnamn, eftersom namnbyte endast leder till fler avgifter. Registreringen kommer att genomföras hos FCI och när de mottagit ansökan skickas en faktura till den huvudsökande personen. Under 2016 är kostnaden för ett kennelnamn 2750 kronor och när denna betalning inkommit registreras förfrågan. Namnet kontrolleras mot redan existerande kennelnamn. Skulle det redan finnas samma namn eller ett namn som liknar allt för mycket skickas kompletterande blanketter till den huvudsökande för att ange nytt förslag. Namn som går att förväxlas i tal eller skrift rekommenderas inte. Inte heller bokstäver som kan vara allt för liknande.

Kontroll av kennelnamnet

Namnalternativen som SKK godkänner kommer sedan att skickas vidare till FCI som genomför en snarlik kontroll. Dock genomförs jämförelserna med namn runt om i hela världen, i samtliga anslutna FCI-länder.

Kennelnamnet kommer att publiceras

Namnet görs offentligt i ett nummer av hundsport och medlemmar har cirka en månad på sig att komma in med protester om så är fallet. Om namnet av någon anledning får avslag måste man genomföra ytterligare kompletteringar. Ingen ny avgift tillkommer dock.

Aktivering av namnet

Om inga motsägelser mot namnet anges aktiveras namnet och kennelnamnsintyget skickas till den huvudsökande. Namnet är då redo för användning! Har man redan haft kullar innan detta kennelnamn kommer det nya kennelnamnet att påföras automatiskt. Dock måste det vara samma individ på samtliga kennelnamn. Det tillförs inga nya stamtavlor till de kullar som man tidigare fött upp utan man måste själv meddela det till den nya ägaren.

Leave a Reply